nedeľa 26. októbra 2014

R.U.R.

Autor: Karel Čapek
Počet stran: 101
Žánr:  česká literatura, vědeckofantastické drama
Rok vydání: 1920

                                                                                                                                   


O autorovi

 • Karel Čapek, 9. 1. 1890 (Malé Svatoňovice) - 25. 12. 1938 (Praha)
 • dramatik, spisovatel, překladatel, novinář, fotograf, filosof
 • nejmladší ze tří dětí (Karel, Josef, Helena)
 • studium; gymnázium v Hradci Králové, Brně, Akademické gymnázium v Praze a FF UK v Praze (doktorát roku 1915)
 • zaměstnání; vychovatelem v hraběcí rodině Lažanských, knihovníkem v Národním muzeu, redaktor v Národních listech a Lidových novinách, dramaturg a režisér ve Vinohradském divadle
 • psaní fejetonů - inspirace zahraničními cestami
 • prvním předsedou PEN-KLUBU
 • organizoval páteční besedy ve své vinohradské vile
 • manželkou Olga Scheinpflugová
 • umírá na těžký zápal plic

 • R.U.R.

  The Saturday Review, 23. 7. 1923
  Nejsem si zcela jist tím, co jsem napsal, ale vím dobře, co jsem napsat chtěl. Chtěl jsem napsat komedii zčásti o vědě, zčásti o pravdě. Starý vynálezce pan Rossum (jehož jméno v angličtině znamená Intelekt nebo pan Mozek ( není víceméně než typickým představitelem vědeckého materialismu minulého století. Jeho touha vytvořit umělého člověka - v chemickém a biologickém, nikoli mechanickém slova smyslu - je podnícena hloupým a umíněným přáním dokázat, že Bůh je zbytečný a nesmyslný. Mladý Rossum je moderní vědátor, kterého netrápí metafyzické ideje; vědecký experiment mu je cestou k průmyslové výrobě, nestará se o důkaz, ale o výrobu. Vytvořit homunkula je středověká idea, a chceme-li držet krok s dnešním stoletím, musí se toto tvoření převést do masové výroby. Okamžitě jsme v zajetí industrialismu; tato strašlivá mašinérie se nesmí zastavit, protože kdyby se zastavila, zničila by život  tisíců... Ti kdo si myslí, že ovládají průmysl, jsou jím ovládáni sami; Roboti se musejí vyrábět, přestože jsou, nebo spíše protože jsou válečným průmyslem. Výplod lidského mozku se nakonec vymkl lidem z rukou. To je komedie o vědě.
  Krátce o díle
  • kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích
  • první dílo v řadě fantastických utopií
  • autor se poprvé zamýšlí nad modely budoucnosti, vývojem civilizace
  • varovný signál lidstvu, burcování vědomí a svědomí lidí
  • ukázka lidského heroismu
  • důraz na lidské plémě a jednotu
  • poukázání na ekonomické a společenské faktory, které obracejí výtvory vědy a techniky proti lidstvu
  • sklonění pyšné, mužské, aktivní velikosti ducha před věčným životem, který nese žena
  • díky mnohovýznamnosti interpretace dlouhá životnost díla samotného
  • poprvé použito slovo robot (návrh Josefa Čapka)
  Stručný děj
  • Helena Gloryová připlouvá na ostrov, kde se vyrábějí roboti
  • její snahou je rovnoprávnost Robotů a lidí
  • žije zde pouze šest mužů
  • později si bere jednoho z nich, přesněji Harryho Domina
  • Roboti se mezitím rozšiřují po celém světě
  • jsou podobní lidem, ale nemají city a emoce
  • proto Helena ostatní přiměje k experimentování s jejich duší
  • než se však nadějí, Roboti vyhlašují lidstvu
  • vyhrávají a míří na ostrov
  • až na Alquista jsou všichni zabiti
  • ten má za úkol objevit původní Rossumovy plány na výroby - Roboti mají vnější i vnitřní poruchy
  • nakonec se chytá pitvat jednoho z nich
  • v tom okamžiku se však za potencionální objekt výzkumu staví jiný, jména opačného pohlaví
  • navzájem se chrání, mají se rádi
  • Alquist je posílá pryč
  • nový počátek
  Postavy
  • Harry Domin, centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů
  • Inž. Fabry, generální technický ředitel R.U.R.
  • Dr. Gall, přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.U.R.
  • Dr. Hallemeier, přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů
  • Konzul Busman, generální komerční ředitel R.U.R.
  • Stavitel Alquist, šéf staveb R.U.R.
  • Helena Gloryová
  • Nána, její chůva
  • Marius, Robot
  • Sulla, Robotka
  • Radius a Damon, Roboti
  • Robot Primus
  • Robotka Helena
  • Robotský Sluha a četní Roboti
  Zdroje;
  • www.spisovatele.cz 
  • www.cs.wikipedia.org 
  • Doslov dr. Františka Buriánka


  Žiadne komentáre:

  Zverejnenie komentára